Διεθνές Συνέδριο

4ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων

Ανώγεια, Κρήτη, 2-5 Οκτωβρίου 2003

 

.Φορείς Διοργάνωσης:
 • ΑΚΟΜΜ

 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Περιεχόμενα

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους εκλέχθηκε

επικεφαλής του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων

Το 4ο Συνέδριο του δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων πραγματοποιείται από 2 έως 5 Οκτωβρίου στα Ανώγεια της Κρήτης.
Πρόκειται για ένα σημαντικό συνέδριο  που διοργανώνεται  για δεύτερη φορά στη χώρα μας και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της UNESCO, εκπρόσωποι φορέων διαχείρισης γεωλογικών μνημείων και φυσικών πάρκων από 15 Ευρωπαϊκές χώρες, εκπρόσωποι Γεωλογικών Εταιρειών, Μουσείων, Πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι Γεωλογικών Υπηρεσιών και οργανισμών Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και εκπρόσωποι αναπτυξιακών φορέων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων είναι η επιστημονική συνεργασία μεταξύ φορέων σε θέματα ανάδειξης και ορθολογικής διαχείρισης φυσικών μνημείων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και την τόνωση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.

Επιδίωξη του Δικτύου είναι η συμμετοχή των σημαντικότερων γεωλογικών μνημείων του Ευρωπαϊκού χώρου, η ανάδειξη και προβολή της γεωλογικής κληρονομιάς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η προώθηση του Γεωτουρισμού

 

Γεωπάρκα

Ως Γεωπάρκα χαρακτηρίζονται από την UNESCO, περιοχές oι οποίες διαθέτουν εξέχουσα και ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά. Ένα Γεωπάρκο περικλείει σημαντικό  αριθμό γεωτόπων με ιδιαίτερη σημασία ως προς την επιστημονική αξία, την  ποιότητα, την σπανιότητα, την αισθητική έλξη που προκαλούν και εκπαιδευτική αξία τους. Η πλειοψηφία των θέσεων που παρουσιάζονται στην περιοχή ενός Γεωπάρκου πρέπει να είναι τμήμα της γεωλογικής κληρονομιάς αλλά μπορεί να έχουν επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Ένα Γεωπάρκο πρέπει να διαθέτει σαφώς καθορισμένα όρια και ικανή έκταση ώστε εντός της έκτασης του να μπορούν να δημιουργηθούν οικονομικές δραστηριότητες ικανές να στηρίξουν μια πραγματική τοπική οικονομική ανάπτυξη.
Είναι η πρώτη φορά που τα στοιχεία της γεωλογικής κληρονομιάς συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής η οποία θεωρείται απαραίτητος όρος για την επιτυχία της πολιτικής διατήρησης και προστασίας των γεωλογικών μνημείων.

 

Στόχοι συνεδρίου
 • Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς
 • Παρουσίαση του Δικτύου των ευρωπαϊκών γεωπάρκων
 • Παρουσίαση νέων μελετών και τάσεων σχετικά με την προώθηση και προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς
 • Πλήρης ανάλυση των διαφόρων προβλημάτων σχετικά με τη διαχείριση ενός γεωπάρκου σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 • Γεωτουρισμός – Παρουσίαση θεματικών διαδρομών (περιπατητικές διαδρομές) που συνδέουν γεωλογικά μνημεία, παράδοση και τοπικά προϊόντα μέσα σε ένα γεωπάρκο
 • Γεωλογική κληρονομιά και περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Συνεργασία και μελλοντική ανάπτυξη του Δικτύου Ευρωπαϊκών γεωπάρκων

Παράλληλα με το συνέδριο διοργανώνεται έκθεση γεωτουριστικών προϊόντων που περελαμβάνει χάρτες, φυλλάδια, αναμνηστικά, αντίγραφα απολιθωμάτων, εκπαιδευτικό υλικό- μουσειοσκευές και ενημερωτικά υλικά των διαφόρων Ευρωπαϊκών  Γεωπάρκων.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή υποδοχής των νέων μελών του δικτύου των ευρωπαϊκών γεωπάρκων. Θα παρουσιασθούν επίσης  νέα Γεωπάρκα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, καθώς επίσης και οι προσπάθειες για γεω-διατήρηση σε διάφορες βαλκανικές χώρες.

            Στα πλαίσια του συνεδρίου διοργανώνονται επίσης συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας για θέματα που αφορούν στην μελλοντική  ανάπτυξη και τις προοπτικές του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (LEADER+ και INTERREG-ΙΙΙ), καθώς και οι προοπτικές για την ανάπτυξη του γεωτουρισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Διεύρυνση της Ευρωπαικής Συνεργασίας

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων δημιουργήθηκε το 2000 ως αποτέλεσμα της ανάγκης για στενότερη συνεργασία μεταξύ φορέων  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ανάδειξης γεωλογικών μνημείων και της τοπικής ανάπτυξης μέσω του γεωτουρισμού.

Στο δίκτυο συμμετείχαν αρχικά τέσσερις φορείς από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες:

·        Το γεωλογικό-παλαιοντολογικό πάρκο της Haute Provence (Γαλλία)

·        To ηφαιστειακό γεωπάρκο του Άιφελ (Γερμανία)

·         To γεωλογικό –παλαιοντολογικό πάρκο του Μaestrazgo (Ισπανία) και

·        Το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου (Ελλάδα)

Το 2001 υπογράφηκε σύμβαση συνεργασίας με την UNESCO σύμφωνα με την οποία τα Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων λειτουργεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού.

Την τριετία που πέρασε πολλοί φορείς από όλη την Ευρώπη εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στο δίκτυο με αποτέλεσμα μετά την υποβολή των σχετικών φακέλων υποψηφιότητας και την διαδικασία κρίσης που ακολούθησε να ενταχθούν στο δίκτυο 11 νέες περιοχές που εκπροσωπούν 9 Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Τον περασμένο Οκτώβριο  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ιδρυτικό μέλος του Δικτύου εκλέχθηκε επικεφαλής του Δικτύου για τα δύο προσεχή χρόνια και τον συντονισμό ανέλαβε ο Διευθυντής του Δρ. Νίκος Ζούρος με αναπληρωτή τον Patrick Mc Keever από το Ιρλανδικό πάρκο  Fermanagh.

 

       Σήμερα στο Δίκτυο συμμετέχουν 15 Γεωπάρκα από 9 χώρες της Ευρώπης. Εκτός από τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν επίσης:

 • Το φυσικό πάρκο του Ψηλορείτη (Ελλάδα)

 • Το απολιθωματοφόρο φυσικό πάρκο του μετεωρίτη Astrobleme Rochesouare ( Δυτική Γαλλία)

 • Το φυσικό πάρκο Μadonie (Σικελία, Ιταλία)

 • To φυσικό πάρκο Rocca di Cerere (Σικελία, Ιταλία)

 • Το μεταλλοφόρο φυσικό πάρκο του Copper Coast (Βόρεια Ιρλανδία)

 • To φυσικό πάρκο με καρστικά φαινόμενα της Fermanagh (Δημοκρατία Ιρλανδίας)

 • Το φυσικό πάρκο του Cabo de Gata (Ισπανία)

 • Το πάρκο Terra Vita (Γερμανία)

 • Το φυσικό πάρκο Kamptal (Αυστρία)

 • Το φυσικό πάρκο Eisenwurtzen (Aυστρία)

 • Το γεωλογικο πάρκο Berstrasse - Odenwald (Γερμανία)

 • To φυσικό πάρκο Νorth Pennines (Αγγλία)

αρχή ½ Παλιότερα συνέδρια ½ αρχική σελίδα