ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟY 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

                                                                                                           

Διεθνές Συνέδριο

Προστατευόμενες Περιοχές - Φυσικά Μνημεία και Τοπική Ανάπτυξη                                    

Protected Areas - Natural Monuments and Local Development                              Lesvos, 18-20 July 2002 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2002

09.00-09.30

επισημη έναρξη
Χαιρετισμός του κ. Αμπατζή Π, Δημάρχου Ερεσού-Αντίσσης.

Κήρυξη έναρξης Συνεδρίου από τον Υπουργό Αιγαίου κ. Σηφουνάκη Νικόλαο.

 

Συνεδρία 1
Κοινωνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις των Προστατευόμενων Περιοχών και των Φυσικών Μνημείων

Προεδρείο: Καθηγητής Τρούμπης Ανδρέας (Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

10.00-10.30

Ιωσηφίδης Θ., Ζούρος Ν.

(Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Προστατευόμενες περιοχές και τοπική ανάπτυξη.

10.30-11.00

Σπιλάνης Γ., Κατωτριάτου Ε.

(Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Γεωτουρισμός: Μια επιλογή για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη; Η περίπτωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

11.00-11.30
Διάλειμμα
11.30-12.00

Κουμπάρου Δ., Μελιάδου Α., Σοφούλης Κ.

(Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Το κοινοτικό πρότυπο διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών: Τo παράδειγμα του δάσους Ράντη.

12.00-12.30

Καργιολάκη Χ., Μανούτσογλου Ε., Βογιατζάκης Ι., Κασιωτάκης Β.

(Περιφέρεια Κρήτης, Δ/νση Δασών Χανίων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων)

 Αποθέματα της βιόσφαιρας: παραδείγματα αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της φύσης.

12.30-13.00

Μπιμπίτσος Χ., Γρηγοριάδης Ν.

(Περιβαλλοντολόγοι, Στελέχη Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, Ν.Α. Πέλλας)

Προσέγγιση της κοινωνικής αποδοχής στα Σχέδια Ανάπτυξης Προστατευόμενων περιοχών: η περίπτωση της «Λίμνης Άγρα».

13.00-13.30

Στεφούλη Μ.

(Ερευνήτρια ΙΓΜΕ)

Η συμβολή των τεχνικών WEB-GIS στην διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.

13.30-14.00

Σουλακέλλης Ν., Ζούρος Ν., Μουντράκης Δ., Βελιτζέλος Ε.

(Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Άτλαντας των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου.

14.00-15.30
Γεύμα

 

Συνεδρία 2
Προστατευόμενες Περιοχές – Φυσικά Μνημεία: Ζητήματα Θεσμικής Οργάνωσης και Διαχείρισης

Προεδρείο: κ. Σεραΐδης Π (Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)

17.00-17.30

Ψαρούδας Σ.

(Υπεύθυνος Προγραμμάτων ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Συμμετοχικοί θεσμοί διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα.

17.30-18.00

Ανδρεοπούλου Ζ., Ηλιάδης Λ.

(Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ)

Δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων ως εργαλείου διοίκησης για την αξιοποίηση του δυναμικού των δασαρχείων των προστατευόμενων περιοχών της Θράκης.

18.00-18.30

Δρανδάκη Ειρήνη

(Iνστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)

Δίκτυα για τη διατήρηση και προστασία γεωτόπων στη ΝΑ Ευρώπη.

18.30-19.00

Κοντής Β.  

(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)  

Ανάδειξη ηφαιστειακών γεωτόπων και θέσεων μεταλλευτικής δραστηριότητας για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικού τουρισμού – Ευρωπαϊκή προσέγγιση και η περίπτωση της Λέσβο.

19.00-19.30

Μπαθρέλλος Γ., Σκυλοδήμου Χ.

(Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Aθηνών)

Πρόταση Νομικού πλαισίου για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και των γεωλογικών μνημείων του ελλαδικού χώρου.

19.30-20.00

Σκυλοδήμου Χ., Μπαθρέλλος Γ.

(Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών)

Η αναγκαιότητα της διατήρησης και της ορθολογικής διαχείρισης του όρμου των Λεγρενών, ως χώρου - μάρτυρα του παλαιοτέρου γεωμορφολογικού περιβάλλοντος της Αττικής.

20.00-20.30

Καμπουρέλλης E., Βουλέλλη X., Χαλβαδάκης K.Π.

(ΠΣΕ Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Χαρτογραφική απεικόνιση υδρευτικών πόρων νήσου Λέσβου.

 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2002
Συνεδρία 3
Προστατευόμενες Περιοχές – Φυσικά Μνημεία και Εναλλακτικός Τουρισμός

Προεδρείο: Καθηγητής Βελιτζέλος Ευάγγελος (Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών)

09.00-09.30

Πετανίδου Θ.

(Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Αλάτι και αλυκές ως φυσικοί πόροι και εναλλακτικοί πόλοι τοπικής ανάπτυξης.

09.30-10.00

Ματσίνος Γ., Στράντζαλος Π. Χ., Μαζάρης Α.

(Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου)  

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: Ποσοτική εκτίμηση του ρόλου ενός νεοσύστατου φορέα σε μια περιοχή με έντονα προβλήματα τουρισμού.

10.00-10.30

Συρέλλης Μ.

(Πρόεδρος Σ.Κ.Ε.ΨΥ.)

Τοπικό Σύμφωνο Αναγνώρισης ποιότητας.

10.30-11.00

Βελιτζέλος Ε.

(Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Θέσεις φυτικών απολιθωμάτων και γεωπάρκα στο χώρο του Αιγαίου – Ανάπτυξη του Γεωτουρισμού.

11.00-11.30

Χρηστάρας Β.

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Γεωλογίας, ΙΑΕG Commission No 16)

Συλλογή των δεδομένων των μηχανικών γεωλογικών προβλημάτων των μνημείων και θέσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, από την IAEG Commission No 16 .

11.30-12.00
Διάλειμμα
12.00-12.30

Ζούρος Ν. – Ιωσηφίδης Θ.

(Τμήμα Γεωγραφίας  Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Eπιπτώσεις της διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής στην τοπική ανάπτυξη – Το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου.

12.30-13.00

Mανδυλάς Χ.

(Περιβαντολλόγος, Μελετητής)

Τα μονοπάτια του Ροδόδενδρου – Ολοκληρωμένος σχεδιασμός παρεμβάσεων προώθησης εναλλακτικού τουρισμού στην ορεινή περιοχή Παρακοίλων – Ανεμώτιας.

13.00-13.30

Τζανή Χ.

(Δ/νση Γεωργίας Λέσβου)

 Γεωργική ανάπτυξη στο Νομό Λέσβου.

13.30-14.00

Καλογρίδης  Θράσος

(Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου)

14.00-14.30

Στεργιάδου Α.

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)

Οδικό Δίκτυο, Αειφόρος Ανάπτυξη και αξιοποίηση ορεινών περιοχών.

14.30-15.00

Βαλιάκος Η.

(Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου-Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου) Τα μονοπάτια της Ελιάς – Γεωτουριστικές διαδρομές στη Λέσβο.

15.00-16.30
Γεύμα

 

Συνεδρία 4
Προστατευόμενες Περιοχές – Φυσικά Μνημεία και Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Προεδρείο: Αναπλ. Καθηγήτρια Πετανίδου Θεοδώρα (Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)

17.00-17.30

Σκαναβή Κ., Πετρενίτη Β.

(Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Καθορισμός περιβαλλοντικού προφίλ των επισκεπτών σπηλαίων.

17.30 – 18.00

Καπιωτάς Μ.

(Εκπαιδευτικός – Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λέσβου)

Μαθητικές επισκέψεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μια εναλ-λακτική πρόταση τοπικής ανάπτυξης - Η περίπτωση της Λέσβου.

18.00 – 18.30

Μπεντάνα Κ., Ζούρος Ν.

(Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου  Αιγαίου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου)

Υπαίθριες δραστηριότητες και ευαισθητοποίηση μαθητών στην προστατευόμενη  περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

18.30-20.30
ΣυζΗτηση ΣτρογγυλΗς ΤραπΕζης - ΠοΡΙσματα

 

Σάββατο 20 Ιουλίου 2002
9.30-12.00
Ξενάγηση στο Πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
12.00-14.00

Ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στο Πάρκο του Απολιθωμένου

            Δάσους Σιγρίου.

14.00-15.30
Γεύμα

Οργανωτική - Επιστημονική Επιτροπή

Ζούρος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και  Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Ιωσηφίδης Θεόδωρος, Λέκτορας Μεθοδολογίας Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σουλακέλλης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Θεματικής Χαρτογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μπεντάνα Κωνσταντίνα, Γεωλόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Κοντής Ευάγγελος, Δρ. Γεωλόγος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Κράλλης Φώτης, Δασολόγος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  Διεύθυνση Δασών Λέσβου.

Βαλιάκος Ηλίας, Γεωλόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Μολιού Μαρία , Οικονομολόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

 

Τόπος και  Χρόνος Διοργάνωσης του Συνεδρίου

Λέσβος: Αμφιθέατρο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, Σίγρι Λέσβου,

18 – 20 Ιουλίου 2002

 

αρχή