ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟY 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

                                                                                                                  

International Congress

Προστατευόμενες Περιοχές - Φυσικά Μνημεία και Τοπική Ανάπτυξη                                    

Protected Areas - Natural Monuments and Local Development                              Lesvos, 18-20 July 2002 

Περιεχόμενα

PROGRAM


 

Thursday, 18 July 2002

09.00-09.30

Official Opening
Formal Greetings by P. Ambatzis, Mayor of Eressos-Antissa.

Opening Address by the Minister of the Aegean N. Sifounakis.

 

Session 1
Social, Economic and Environmental Dimensions of Protected Areas and Natural Museums

Chair: Professor Αndreas Τroumbis (Department of Environmental Studies, University of the Aegean)

10.00-10.30

Th Iosifidis and N Ζouros

(Department of Geography, University of the Aegean)

Protected areas and local development.

10.30-11.00

G Spilanis and E Katotriatou

(Department of Environmental Studies, University of the Aegean)

Geotourism: A choice for sustainable tourist development? The case of the Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest.

11.00-11.30
Break
11.30-12.00

D Koumparou, A Meliadou and K Sofoulis

(Department of Environmental Studies, University of the Aegean)

The community model of management of protected areas: The case of Ranti Forest.

12.00-12.30

Ch Kariolaki, E Manoutsoglou, I Vogiatzakis and B Kasiotakis

(Directorship of Forests at Chania, Region of Crete, National Forest of the White Mountains)

Biosphere reserves: Examples of sustainable development and protection of nature.

12.30-13.00

Ch Bibitsos and N Grigoriadis

(Environmentalists, Department of Environment Protection, Prefecture of Pella)

An Approach of Social Acceptance of Projects of Development of Protected Areas: The Case of “Lake Agra”.

13.00-13.30

M. Stefouli

(Researcher IGME)

The contribution of WEB-GIS to the management of protected areas.

13.30-14.00

N Soulakellis, N Ζouros, D Mountrakis, E Velitzelos

(Department of Geography, University of the Aegean, University of Thessaloniki, University of the Athens)

Atlas of the geological monuments of the Aegean.

14.00-15.30
Lunch

 

Session 2
Protected Areas – Natural Monuments: Issues of Organisational Framework and Management

Chair: P Seraïdes (General Director of the Region of the Northern Aegean)

17.00-17.30

S Psaroudas

(Supervisor for ARKTOUROS Programmes)

Profit-sharing statutes for the management of Protected Areas in Greece.

17.30-18.00

Z Andreopoulou and L Iliadis

(Laboratory of Forest Informatics, Department of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki)

The creation of a spatial data bank as a management tool for the enhancement of human resources of forest inspections of the protected areas of Thrace.

18.00-18.30

Irene Drandaki

(Institute of Geological and Mining Research)

 

Protection and conservation networks for geotops in SE Europe.

18.30-19.00

B Kontis

(Region of the Northern Aegean)

Volcanic structures and ore geotops in the creation of infrastructures for an alternative tourism: A European approach and the case of Lesvos.

19.00-19.30

G Bathrelos and Ch Skilodimou

(Department of Geology, University of Αthens)

A recommendation of a legal framework for the protection, conservation and management of the protected areas and geological monuments of Greece.

19.30-20.00

Ch Skilodimou and G Bathrelos

(Department of Geology, University of Athens)

The necessity of conservation and rational management of the Legrena Bay as space-witness of an older geomorphologic environment of Attica.

20.00-20.30

Ε Kabourelis, Ch Voulelli, KP Chalvadakis

(University of Aegean)

Mapping of water resources of Lesvos island .

 

Friday 19 July 2002
Session 3
Protected Areas – Natural Museums and Alternative Tourism

Chair: Professor Εvangellos Velitzelos (Department of Geology, University of Athens)

09.00-09.30

Petanidou Th.

(Department οf Geography, University of the Aegean)

Salt and salinas as natural sources and alternative poles of local development.

09.30-10.00

G Matsinos, P Ch Strantzalos and A Mazaris

(Department of Environmental Studies, University of the Aegean)

The National Aquatic Park of Zakynthos (Zante): A quantitative evaluation of the role of a newly established agency in an area with acute tourism problems.

10.00-10.30

Μ Sirellis

(President of C.S.R.EN.)

Local Agreement of Quality in Tourism Services.

10.30-11.00

Ε Velitzelos

(Department of Geology, University of Athens)

Plant fossil sites and geoparks in the Aegean: Geotourism development.

11.00-11.30

Β Christaras

(Aristotle University of Thessaloniki – School of Geology, IAEG Commission No 16

Collection of the data of the engineering geological problems of the monuments and sites included in the World Heritage list of UNESCO, by the IAEG Commission No 16.

11.30-12.00
Break
12.00-12.30

Ν Ζouros and Th Ιosifides

(Department of Geography, University of the Aegean)

Τhe management impact of  α protected area on local development: Τhe Lesvos Petrified  Forest.

12.30-13.00

Ch Mandylas

(Environmentalist,  Researcher)

The paths of Rhododendron – A complete planning of intervention for the promotion of alternative tourism at the mountain area of Parakoila – Anemotia.

13.00-13.30

Ch Τzani

(Directorship of Agriculture of Lesvos)

Agricultural development in Lesvos Prefecture.

13.30-14.00

Th Kalogrides

(CEO of the Co-operative Bank of Lesvos-Lemnos)

14.00-14.30

Α Stergiado

(Aristotle University of Thessaloniki – Faculty of  Forestry and Natural Environment

Road Network, Sustainable development and development of mountain areas.

14.30-15.00

I Valiakos

(Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest - Geography Department, University of the Aegean)

The olive paths: Geotouristic trails on Lesvos island.

15.00-16.30
Lunch

 

Session 4
Protected Areas – Natural Monuments and Environmental Education

Chair: Associate Professor Theodora Petanidou (Department of Geography, University of the Aegean)

17.00-17.30

  Κ Skanavi and B Petreniti

(Department of Environmental Studies, University of the Aegean)

Determining the environmental profile of cave visitors.

17.30 – 18.00

M Kapiotas

(Teacher – Responsible for Environmental Education on the island of Lesvos)

Student visits in the context of Environmental Education. An alternative proposal for local development: The case of Lesvos.

18.00 – 18.30

K Bedana and Ν Zouros

(Department of Geography, University of the Aegean, Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest)

Outdoor activities and student’s sensitization at the protected area of the Petrified Forest of Lesvos.

18.30-20.30
Round Table Discussion – Conclusions

 

Saturday 20 July 2002
9.30-12.00
Guided Tour in the Park of the Lesvos Petrified Forest.
12.00-14.00

Guided Tour in the Natural History Museum and the Sigri Geopark.

14.00-15.30
Lunch

Οργανωτική - Επιστημονική Επιτροπή

Ζούρος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και  Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Ιωσηφίδης Θεόδωρος, Λέκτορας Μεθοδολογίας Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σουλακέλλης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Θεματικής Χαρτογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μπεντάνα Κωνσταντίνα, Γεωλόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Κοντής Ευάγγελος, Δρ. Γεωλόγος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Κράλλης Φώτης, Δασολόγος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  Διεύθυνση Δασών Λέσβου.

Βαλιάκος Ηλίας, Γεωλόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Μολιού Μαρία , Οικονομολόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

 

Τόπος και  Χρόνος Διοργάνωσης του Συνεδρίου

Λέσβος: Αμφιθέατρο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, Σίγρι Λέσβου,

18 – 20 Ιουλίου 2002

 

top