Προστατευόμενες φυσικές περιοχές και περιβαλλοντική εκπαίδευση - 1999
Προστατευόμενες φυσικές περιοχές και περιβαλλοντική εκπαίδευση - 1999

Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

20.00 €

24-26 Σεπτεμβρίου 1999, Σίγρι-Λέσβος

Έκδοση ελληνική – 640 σελίδες
ISBN 960-86259-7-1

Στην κατηγορία: .

Μια ενδιαφέρουσα έκδοση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με θέμα «Προστατευόμενες φυσικές περιοχές και περιβαλλοντική εκπαίδευση» κυκλοφόρησε σε ογκώδη τόμο 640 σελίδων. Πρόκειται για μια έκδοση ιδιαίτερα χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς και όσους ασχολούνται με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προστατευόμενων περιοχών αλλά και όσους είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας και ανάδειξης φυσικών μνημείων.

Ο τόμος περιέχει εργασίες που παρουσιάστηκαν στο ομότιτλο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Σίγρι Λέσβου υπό την αιγίδα της UNESCO και διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «ΘΡΑΚΗ – ΑΙΓΑΙΟ – ΚΥΠΡΟΣ» των Υπουργείων Αιγαίου και Μακεδονίας – Θράκης.

Τα πρακτικά που καλύπτουν ολοκληρωμένους κύκλους θεμάτων, αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τους ειδικούς αλλά και για φοιτητές αλλά ακόμη και για αναγνώστες με ευρύτερο πεδίο ενδιαφερόντων.

Η προστασία και ορθολογική διαχείριση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών στη χώρα μας πάντως είναι ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις και η προσέγγισή του γίνεται από πολλές σκοπιές. Εξετάζονται παραδείγματα προστατευόμενων περιοχών και μνημείων της φύσης από όλη την Ελλάδα, η αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών με στόχο την αειφόρο τοπική ανάπτυξη αλλά και προβλήματα διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σύνδεση των φυσικών μνημείων και των προστατευόμενων περιοχών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και τη σύνδεσή τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο τόμος διαπραγματεύεται επίσης θέματα που αφορούν στην αμφίδρομη σχέση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προστασίας του περιβάλλοντος, τις σχέσεις φορέων που πραγματοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς φορείς, τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές καθώς και τη σχέση φυσικής γεωλογικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν πως ο τόμος θίγει ένα θέμα τεράστιο, πράγμα που φαίνεται και από την πλουσιότατη βιβλιογραφία που συνοδεύει την καθεμία από τις 80 ανακοινώσεις οι οποίες εμπλουτίζονται από επεξηγηματική εικονογράφηση και σχέδια.

Οι φορείς διοργάνωσης ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Δέλτα Έβρου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, η Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, ο Σύνδεσμος Δασοπόνων Δασικού Κολεγίου Κύπρου, το Σπουδαστήριο Δασικής Πολιτικής – Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνεργάσθηκαν για την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου θέλοντας να αναδείξουν  ότι τα θέματα προστασίας, ανάδειξης και  σωστής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται στην επικαιρότητα ενώ η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης προς αυτή την κατεύθυνση.