Προστατευόμενες περιοχές & Τοπική Ανάπτυξη - Σίγρι Λέσβου 2002
Προστατευόμενες περιοχές & Τοπική Ανάπτυξη - Σίγρι Λέσβου 2002

Προστατευόμενες Περιοχές και Τοπική Ανάπτυξη

15.00 €

Σίγρι, Λέσβου 18-20 Ιουλίου 2002

Έκδοση ελληνική – 230 σελίδες
ISBN 960-88364-0-9

Στην κατηγορία: .

Η έκδοση των πρακτικών Συνεδρίου με τίτλο «Προστατευόμενες περιοχές – Φυσικά Μνημεία & Τοπική Ανάπτυξη»  περιλαμβάνει τις επιστημονικές εργασίες που ανακοινώθηκαν στο ομότιτλο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από 18 έως 20 Ιουλίου 2002 στο Σίγρι και διοργανώθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μέσα από τις 231 σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται οι ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες απόψεις για θέματα που αφορούν στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις των προστατευόμενων περιοχών, τα ζητήματα θεσμικής οργάνωσης και διαχείρισής τους και τέλος τις προοπτικές που παρουσιάζονται για την ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών μέσα από την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.