Μνημεία της Φύσης Γεωλογική κληρονομιά - 1997
Μνημεία της Φύσης Γεωλογική κληρονομιά - 1997

Μνημεία της Φύσης – Γεωλογική Κληρονομιά

10.00 €

Έκδοση ελληνική – 318 σελίδες

Στην κατηγορία: .

Μια ενδιαφέρουσα έκδοση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, τα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων με θέμα «2nd European Geoparks Network Meeting», κυκλοφόρησαν σε τόμο 186 σελίδων, στην αγγλική γλώσσα.

Ο τόμος περιέχει εργασίες που παρουσιάστηκαν στο ομότιτλο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Σίγρι Λέσβου, από 3 έως 7 Οκτωβρίου 2001 και διοργανώθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και την ΕΤΑΛ Α.Ε. με την υποστήριξη του Υπουργείου Αιγαίου, του Υπουργείου Πολιτισμού του Ε.Ο.Τ. καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της UNESCO.

Στον τόμο των Πρακτικών περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν στην παρουσίαση της πλούσιας Ευρωπαϊκής γεωλογικής κληρονομιάς καθώς και επιλεγμένων γεωλογικών μνημείων που είναι διάσπαρτα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και συνθέτουν την κοινή γεωλογική ιστορία και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα μνημεία αυτά είναι μοναδικά και αποτελούν κοινή κληρονομιά για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Τα μνημεία αυτά επιβάλλεται να προστατευθούν και να αναδειχθούν. Η ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της προώθησης δράσεων οικο-τουρισμού και των ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό οι τοπικές κοινωνίες συνειδητοποιούν την αξία των μνημείων και της φυσικής κληρονομιάς.

Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν στους τρόπους ανάδειξης των φυσικών μνημείων στο χώρο των γεωπάρκων, την ανάπτυξη του γεωτουρισμού και κυρίως του οικο-τουρισμού με κύριο στόχο την ισόρροπη οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των περιοχών που διαθέτουν φυσικά ή πολιτιστικά πάρκα.