γεώραμα
Τετράδιο εργασιώνΕγχειρίδιο ΓΕΩΡΑΜΑΕγχειρίδιο ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣΤετράδιο εργασιών

Εγχειρίδια «Γεώραμα» και «Θεόφραστος»

3.00 €

Εγχειρίδιο ΓΕΩΡΑΜΑ – «Ανακαλύπτω τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους »
Εγχειρίδιο ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ – «Γνωρίζω τα ηφαιστειακά πετρώματα – Η βαλίτσα του ηφαιστείου»

Εκδόσεις Ελληνικές – 24 σελίδες

Εγχειρίδιο
Στην κατηγορία: .

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου συνεχίζοντας την προσπάθεια επικοινωνίας με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων εξέδωσε δύο νέα  ενημερωτικά εγχειρίδια με τίτλο « Γεώραμα » και « Θεόφραστος ».

Τα παραπάνω εγχειρίδια αποτελούν χρήσιμο βοήθημα για την πραγματοποίηση  προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, να γνωρίσουν τον πλούτο του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου καθώς και την αξία του ως μοναδικό γεωλογικό μνημείο αλλά και τις φυσικές διαδικασίες που οδήγησαν στη δημιουργία του.

Στόχος των παραπάνω εγχειριδίων, τα οποία συνοδεύονται από το αντίστοιχο Τετράδιο εργασιών για τους μαθητές, είναι η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της  κρίσης των μαθητών, η καλλιέργεια της φαντασίας καθώς και της δημιουργικότητας τους.

To ενημερωτικό εγχειρίδιο « Γεώραμα – τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους» σε 24 έγχρωμες σελίδες περιέχει  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο απολιθωμένο δάσος. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα παρακάτω θέματα:

  • Περιγραφή της δραστηριότητας που οδήγησε στην δημιουργία του       Απολιθωμένου Δάσους
  • Διαδικασίες ανασκαφής απολιθωμάτων
  • Αναφορά στα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους και σύγκριση τους με τα αντίστοιχα σύγχρονα
  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δραστηριότητας με θέμα: Τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους
  • Σύγκριση των απολιθωμάτων με σύγχρονα φυτά

Το ενημερωτικό εγχειρίδιο « Θεόφραστος» είναι επίσης 24 σελίδων και περιέχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες και διαγράμματα. Στις σελίδες του περιέχονται πολλές πληροφορίες για την πραγματοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τα ηφαίστεια την ηφαιστειακή δράση και ηφαιστειακά πετρώματα. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα παρακάτω θέματα:

  • Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή του Αιγαίου
  • Ηφαίστεια και ηφαιστειακά πετρώματα της Λέσβου
  • Αναγνώριση των ορυκτών με βάση τις φυσικές τους ιδιότητες
  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δραστηριότητας με θέμα: Ηφαίστεια και ηφαιστειακά πετρώματα
  • Φωτογραφίες και πληροφορίες για τα ηφαιστειακά πετρώματα