ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “GEO – IN”, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Αναλυτική προκήρυξη

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αναλυτική πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας(clusters)–Περιοδικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με το Γεωπάρκο(Α/Π. 3.4.4) Καταγραφή και Δικτύωση των Επιχειρήσεων