Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αναλυτική πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας(clusters)–Περιοδικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με το Γεωπάρκο(Α/Π. 3.4.4) Καταγραφή και Δικτύωση των Επιχειρήσεων