«Απολιθώματα του Αιγαίου: ένα Παράθυρο στο Παρελθόν»

«Απολιθώματα του Αιγαίου: ένα Παράθυρο στο Παρελθόν»

Διοργάνωση Ημερίδας στα πλαίσια παρουσίασης της μεγάλης έκθεσης «ΑΙΓΑΙΟΝ – Η Γέννηση ενός Αρχιπελάγους»
στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
Θεσσαλονίκη, Σάββατο 18 Μαΐου 2013