18η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων  του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Παρουσίαση των εκπαιδευτικών δράσεων του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου συμμετείχε στην 18η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2016 και οργάνωσε η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα «Εκπαιδευτικά Προγράμματα για/με τους Πρόσφυγες».

Το αντικείμενο της Συνάντησης εστίασε στην ευαισθητοποίηση των φορέων και των μουσείων όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είτε πραγματεύονται το θέματα των προσφύγων είτε απευθύνονται τα ίδια σε πρόσφυγες. Παράλληλα, η προβολή των δράσεων των Μουσείων και η ανάδειξη και διάχυση των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στο σύγχρονο μουσειακό περιβάλλον.

Στην ετήσια αυτή Συνάντηση συμμετείχαν τα Μουσεία, οι Διευθύνσεις και οι συνεργαζόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού οι οποίοι έχουν αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθηγητές πανεπιστημίων και εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ο Καθηγητής Νίκος Ζούρος, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και η Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Κωνσταντίνα Μπεντάνα παρουσίασαν τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται από το Μουσείο.

Ειδικότερα παρουσιάσθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016 για ασυνόδευτους πρόσφυγες και οικογένειες προσφύγων με στόχο να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανακούφισης των προσφύγων αλλά και στη γνωριμία τους με την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου.

Παρουσιάσθηκαν επίσης οι νέες εκπαιδευτικές δράσεις στο Θαλάσσιο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Νησιώπης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει κινήσει το ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και φοιτητών και ειδικών ομάδων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η φετινή Συνάντηση ολοκληρώθηκε έχοντας συμβάλει στην ευαισθητοποίηση φορέων και μουσείων όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είτε πραγματεύονται το θέμα των προσφύγων είτε απευθύνονται τα ίδια σε πρόσφυγες είτε προωθώντας την ιδέα της ανεκτικότητας.