13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
& αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου για μαθητές της Λέσβου

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους

Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου για τα σχολεία της Λέσβου οργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στις 13 Οκτωβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του στο Σίγρι στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών.

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών έχει ανακηρυχθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου οργανώνονται παγκοσμίως από σχολεία και δίκτυα νέων, εκπαιδευτικούς, εθνικούς φορείς, επιστημονικές οργανώσεις, Δήμους, Περιφέρειες και Κοινότητες, εταιρείες και ιδιωτικούς φορείς εκδηλώσεις με σκοπό την συνειδητοποίηση από όλους μας για το τι μπορούμε να κάνουμε για τη μείωση του κινδύνου από τις φυσικές καταστροφές όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις, τα ηφαιστείων, τα μεγάλα παλιρροϊκά κύματα – τσουνάμι.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών και θα οργανώσει ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Λέσβου, οι οποίες θα εστιαστούν σε θέματα πρόληψης και προστασίας από τους σεισμούς. Στόχος είναι τα παιδιά να λάβουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και να βιώσουν μεγάλους σεισμούς στη σεισμική τράπεζα του Μουσείου ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην περίπτωση ενός σεισμού αλλά και να ανακουφίσουν το συναισθηματικό τους βάρος. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα στην οποία έχουν καταγραφεί μεγάλοι και καταστροφικοί σεισμοί. Έτσι, η εξοικείωση με το φαινόμενο του σεισμού, η ανάγκη προετοιμασίας και η γνωριμία με τους τρόπους προστασίας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ειδικότερα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Επιστημονική ενημέρωση και γνωριμία με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού.
  • Συζήτηση για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τους σεισμούς.
  • Παρακολούθηση λειτουργίας του σεισμολογικού σταθμού Σιγρίου.
  • Ενημέρωση για το διαδραστικό χάρτη ενεργού σεισμικότητας της Ελλάδας και παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο σε πραγματικό χρόνο.
  • Βιωματική δραστηριότητα προσομοίωσης σεισμών στη σεισμική τράπεζα του Μουσείου – Εφαρμογή των μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Η συμμετοχή των σχολείων είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στα τηλέφωνα 2251047033, 2253054434 e-mail: lesvospf@otenet.gr, www.lesvosmuseum.gr.