Ωράριο λειτουργίας  Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Μπαλή Αλώνια

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ανακοινώνουν ότι το ωράριο λειτουργίας του Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους στη θέση Μπαλή Αλώνια καθορίστηκε ως εξής:

Το Πάρκο λειτουργεί καθημερινά από 8:30 έως 16:30.

Το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους στη θέση Μπαλή Αλώνια αποτελεί το πρώτο υπαίθριο πάρκο επίσκεψης του Απολιθωμένου Δάσου.

Η επίσκεψη στην περιοχή του Πάρκου του Απολιθωμένου Δάσους αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη. Η πληθώρα των ιστάμενων απολιθωμένων κορμών, αλλά και η άριστη κατάσταση διατήρησής τους, εντυπωσιάζουν όλους τους επισκέπτες του.

Στο Πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους, είναι επισκέψιμες πολλές θέσεις με φυτικά απολιθώματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα γνωστός ιστάμενος κορμός απολιθωμένου δένδρου, όχι μόνο για την Λέσβο αλλά με βεβαιότητα για ολόκληρη της Ευρώπη. Το ύψος του είναι 7,02 μέτρα και η περίμετρος του 8,58 μέτρα και αποτελεί πρόγονο του σύγχρονου δένδρου της Σεκόιας.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους οι επισκέπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να θαυμάσουν τις μοναδικές εμφανίσεις Πρωτοπευκίδων, οι οποίες σχηματίζουν μικρές συστάδες και αποτελούν τους προγόνους του σύγχρονου Πεύκου. Οι περισσότεροι απολιθωμένοι κορμοί ανήκουν στην οικογένεια των Ταξοδιειδών (Taxodiaceae) που αποτελούν προγονικές μορφές του σύγχρονου είδους Σεκόια η Αειθαλής που φύεται στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην οικογένεια αυτή ανήκει και ο  μεγαλύτερος κατακείμενος κορμός Κωνοφόρου δένδρου (με μήκος μεγαλύτερο των 20 μέτρων) καθώς και οι μεγάλοι ιστάμενοι κορμοί Σεκόιας.