Πρόγραμμα INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020</br>GEO-IN</br>ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS

Στη Λέσβο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 18 Ιουνίου 2018 η 1η Ενδιάμεση Τεχνική Συνάντηση των εταίρων του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και ακρωνύμιο GEOIN που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τη συνάντηση διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, εταίρος του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα εξεταστούν οι δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης κοινών δράσεων καθώς και ο συντονισμός για την ανάπτυξη δράσεων γεωτουρισμού και η αξιοποίηση του γεωλογικού και φυσικού πλούτου των ελληνικών και του κυπριακού γεωπάρκου, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η οργάνωση δράσεων για την ενίσχυση της αυτοτροφοδοτούμενης βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Λέσβο οι εταίροι του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Απολιθωμένο Δάσος και να γνωρίσουν το μοναδικό αυτό μνημείο της φύσης καθώς και τα εντυπωσιακά γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.

Τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο τομέας αυτός του τουρισμού θεωρείται από τους πλέον δυναμικούς και ανερχόμενους στην τουριστική αγορά και είναι μάλλον αναξιοποίητος στη χώρα μας, αν και υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξή του.

Το έργο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ –

GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS»

Το  έργο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» – GEO-IN αφορά τα νησιωτικά γεωπάρκα της Ελλάδος (Ψηλορείτη, Σητείας, Λέσβου) καθώς και το γεωπάρκο Τροόδους στην Κύπρο, τα οποία είναι αναγνωρισμένα ως παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO. Εταίροι του έργου είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, φορέας διαχείρισης του Γεωπάρκου Λέσβου, το Γεωπάρκο Ψηλορείτη, το Γεωπάρκο Σητείας, το Γεωπάρκο Τροόδους καθώς επίσης και το τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Κύπρου.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης. Από κοινού, οι εταίροι θα υλοποιήσουν δράσεις για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας όπως διοργάνωση workshops, δράσεις υποστήριξης της γεωτουριστικής επιχειρηματικότητας, καθορισμός κοινών προδιαγραφών ποιότητας, παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογών μάθησης, διοργάνωση επισκέψεων σχολείων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών και εξειδικευμένων εφαρμογών, προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί σήμανση και βελτίωση της προσβασιμότητας μονοπατιών και χαρακτηριστικών σημείων – αξιοθέατων σε επιλεγμένα γεωλογικά μνημεία των γεωπάρκων, επέκταση και βελτίωση των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης,  διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων γεωτουρισμού, οργάνωση δράσεων κοινής προβολής και προώθησης του γεωτουρισμού που θα περιλαμβάνουν συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, φιλοξενία δημοσιογράφων, δημιουργία σπονδυλωτού video teaser.