Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας της Ελλάδας για το 2009 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “European Destinations of Excellence” (EDEN) – “Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας” για την «Προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους».

Το θέμα του διαγωνισμού για το έτος 2009 ήταν «Ο Τουρισμός και οι Προστατευόμενες Περιοχές». Τα Κράτη-Μέλη του EDEN κλήθηκαν να επιλέξουν για το 2009 έναν προορισμό, που εντός των ορίων του υπάρχει επίσημα χαρακτηρισμένη «προστατευόμενη περιοχή» και στις περιοχές που συνορεύουν μ’ αυτή αναπτύσσεται βιώσιμος τουρισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί την εν λόγω περιοχή ως συγκριτικό πλεονέκτημα τουριστικής ανάπτυξης.

EDEN – Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας
TI EINAI TO EDEN;

untitledΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος
EDEN – “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ” από το 2006.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι τόσο η ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών όσο και η προβολή προορισμών όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Μέσω του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει ειδικότερα:

  • Να προβάλει τους αναδυόμενους Ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς αριστείας, ιδιαίτερα τους λιγότερο γνωστούς.
  • Να αναδείξει την Ευρωπαϊκή τουριστική ποικιλομορφία και ποιότητα.
  • Να προωθήσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις περιφέρειες.
  • Να συμβάλει στην αποσυμφόρηση, στην καταπολέμηση της εποχικότητας και στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών προς μη παραδοσιακούς προορισμούς.
  • Να επιβραβεύσει βιώσιμες μορφές τουρισμού.
  • Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να προωθήσει τη δικτύωση ανάμεσα στους βραβευμένους προορισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να πείσουν άλλους προορισμούς να υιοθετήσουν μοντέλα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη επιλέγουν έναν προορισμό βάσει θεματολογίας. Οι νικητές προορισμοί των συμμετεχόντων κρατών μελών βραβεύονται και προβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει εξαρχής σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Ειδικότερα, έχει συμμετάσχει στην πρώτη φάση το 2007 με θέμα ”Αγροτουρισμός”, όπου νικητής προορισμός αναδείχτηκε η Φλώρινα. Αντίστοιχα, η Ελλάδα συμμετείχε στη δεύτερη φάση του EDEN (2008) με θέμα ”Τουρισμός και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά”. Νικητής προορισμός της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακηρύχθηκαν για την Ελλάδα τα Γρεβενά.

Tο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου ήταν ο νικητής της τρίτης φάσης του προγράμματος που έτρεξε για το 2009 με θέμα ”Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές”.