ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ RURITAGE  TETΑΡΤΗ 24/4/2019 ώρα 18.00

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σας προσκαλεί στην εναρκτήρια συνάντηση – ενημέρωση για το έργο RURITAGE που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 8ης Νοεμβρίου 17 στο Κιόσκι, την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 – 20:00.

Το έργο RURITAGE χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 της Ε.Ε. και στοχεύει στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών  και τον μετασχηματισμό τους σε πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ανάδειξης των ιδιαίτερων στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που φιλοξενούν.

Στο έργο συμμετέχουν 38 εταίροι από 18 χώρες, οι περισσότερες της Ευρώπης, καθώς επίσης από τη Βραζιλία, Κολομβία, Ιαπωνία και Τουρκία.

Το έργο εστιάζει σε έξι περιοχές καινοτομίας: τη διαχείριση του τοπίου, τις εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού, τον προσκυνηματικό τουρισμό, την αγροτική κουζίνα, τη μετανάστευση και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών στην αντιμετώπιση κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Για κάθε περιοχή καινοτομίας έχουν επιλεγεί περιοχές επίδειξης (που μπορούν να θεωρηθούν πρότυπα στον τομέα δραστηριοποίησης τους). Πρόκειται για περιοχές  που έχουν αναπτύξει και μπορούν να προβάλουν ως παραδείγματα ορθών πρακτικών, καθώς επίσης και περιοχές εφαρμογής  των αποτελεσμάτων του έργου.

Το RURITAGE υποστηρίζεται επίσης από αρκετούς ερευνητικούς φορείς οι οποίοι θα αναπτύξουν καινοτόμα εργαλεία καταγραφής, ανάλυσης και μεταφοράς ορθών πρακτικών και πολιτικών. Το συντονισμό του έργου έχει το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, ενώ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ως φορέας λειτουργίας του Γεωπάρκου Λέσβου αποτελεί φορέα επίδειξης καλών πρακτικών.

Tο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στα πλαίσια της συμμετοχής του στο έργο, θα λειτουργήσει κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα ανάδειξης της κληρονομιάς της υπαίθρου «Rural Heritage Hub».

Στόχος της λειτουργίας του είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνεργάζονται και στηρίζουν δράσεις ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της λεσβιακής υπαίθρου στα πλαίσια της αναγνώρισης του Γεωπάρκου Λέσβου. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην υλοποίηση δράσεων που απευθύνονται σε ειδικές και ευαίσθητες ομάδες κοινού.

Το κέντρο θα διοργανώνει ανοικτές εκδηλώσεις και εργαστήρια για τη διάχυση της γνώσης και των αποτελεσμάτων του έργου καθ’ όλη την τετραετή διάρκεια υλοποίησής του προσκαλώντας συνεργαζόμενους φορείς, οργανώσεις, συλλόγους και ιδιώτες.

Στη συνάντηση που οργανώνεται την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 θα παρουσιαστεί η βασική φιλοσοφία του έργου, ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων, τα βασικά αποτελέσματα και οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας με  τοπικούς εταίρους, φορείς και ιδιώτες.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν τέλος δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στους τομείς της προστασίας και ανάδειξης γεωλογικής κληρονομιάς, των γεωτουριστικών δράσεων, των εκπαιδευτικών δράσεων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των αθλητικών γεγονότων.

 

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ RURITAGE

TETΑΡΤΗ 24/4/2019 ώρα 18.00

Ενημερωτική Συνάντηση

Δράσεις συνεργασίας για την αναζωογόνηση της οικονομίας της υπαίθρου μέσω της ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

18:00. Προσέλευση – Παραλαβή ενημερωτικού υλικού – Καφές

18:15. Έναρξη – Χαιρετισμοί

18:30.  Παρουσίαση του Έργου RURITAGE, καλές πρακτικές άλλων περιοχών  και των δράσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου

  • Ν. Ζούρος, Διευθυντής ΜΦΙΑΔΛ

18:50. Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπαίθρου – Συνεργασία εταίρων και συνεργαζόμενων φορέων

  • Η. Βαλιάκος, Υπεύθυνος Έργου RURITAGE

19:10. Παρεμβάσεις εταίρων και συνεργαζόμενων φορέων

19:45.  Προβολή ενημερωτικού υλικού

20:00. Λήξη συνάντησης