Το λογότυπο του σωματείου «Οι Φίλοι του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου»Το σωματείο οι «Φίλοι του Απολιθωμένου Δάσους», είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε στη Μυτιλήνη το 2002 με την πρωτοβουλία πολιτών που ενδιαφέρονται για την προστασία και ανάδειξη του Απολιθωμένου Δάσους, μοναδικού μνημείου της Λεσβιακής φύσης.

Σκοποί

α) Η ηθική και υλική ενίσχυση και εν γένει συμπαράσταση του «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» για την επίτευξη των σκοπών του.
β) Η διάδοση των γνώσεων γύρω από το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου και γενικότερα τη φυσική ιστορία της Λέσβου και του Αιγαίου στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς για την ανάπτυξη της αγάπης και του σεβασμού του ανθρώπου προς το φυσικό του περιβάλλον.
γ) Η επικοινωνία και συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις ελληνικές και διεθνείς.
δ) Η επιδίωξη ενδιαφέροντος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών φορέων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και πανίδας, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, των βιοτόπων και των γεωτόπων και των εν γένει οικολογικών στοιχείων της Λεσβιακής Φύσης.
ε) Κάθε παράλληλη προς τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητα, όπως ερευνητική, εκδοτική, εκπαιδευτική, η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, διαλέξεων κλπ.
στ) Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
ζ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και η συμμετοχή και υποβοήθηση φορέων με παρεμφερείς σκοπούς.

Περισσότερα: