Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου υλοποιεί τα ακόλουθα έργα στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Β. Αιγαίου:

Έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Το έργο ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων που το καταστούν ένα «Πράσινο Μουσείο», σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης περιλαμβάνει:

 • Αποξήλωση όλων των κουφωμάτων αλουμινίου και αντικατάστασή τους με κουφώματα νέας τεχνολογίας στο ίδιο σχέδιο και διάσταση με θερμοδιακοπή και με ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες.
 • Τοποθέτηση περσιδωτής κατασκευής σκίασης υαλοστασίου, από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής, με περιστρεφόμενες περσίδες και με χειροκίνητο μηχανισμό, εξωτερικά του υαλοστασίου στη δυτική πλευρά του κτιρίου, για την προστασία του από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Τοποθέτηση επίπεδων τσιμεντοσανίδων και θερμομόνωση αυτών από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη στους εξωτερικούς υπερυψωμένους φεγγίτες των αίθριων των δύο αιθουσών εκθεμάτων του μουσείου.
 • Αποκατάσταση υγρομόνωσης σε τμήματα του δώματος του κτιρίου.
 • Προμήθεια και Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, με αποθήκευση ενέργειας, στο δώμα του κτιρίου του μουσείου, εγκατεστημένης ισχύος 32,0 kWp.
 • Αναβάθμιση συστήματος ψύξης – θέρμανσης με αντικατάσταση υφιστάμενων εξωτερικών μονάδων (αερόψυκτες αντλίες θερμότητας ψύξης – θέρμανσης (VRV)), και αντικατάσταση των εσωτερικών μονάδων ανεμιστήρα- στοιχείου αντλίας θερμότητας τύπου αντλίας θερμότητας τύπου VRV. Επιπλέον αντικατάσταση αγωγών – καναλιών όπου απαιτηθεί.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED

Το έργο αναβαθμίζει παράλληλα την εμπειρία των επισκεπτών με την αντικατάσταση του φωτισμού και την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led.

Οι ενεργειακές ανάγκες του Μουσείο καλύπτονται από αυτόνομο σύστημα παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταικά πάνελ ενώ με την ολοκλήρωση του έργου θα λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης των επισκεπτών για τις προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις ενέργειες για την επιβράδυνση της.

#MuseumFromHome #energyupgrade #greenmuseums #climatechange #sustainablemuseums #gogreen


 

Έργο: Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου – Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη

Το Πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους στη θέση Μπαλή Αλώνια – «Κύρια Απολιθωμένη» αποτελεί την ιστορική θέση επίσκεψης του Απολιθωμένου Δάσους στη Δυτική Λέσβο. Μεγάλος αριθμός απολιθωμένων κορμών μεταξύ των οποίων και γιγάντιοι απολιθωμένοι κορμοί κωνοφόρων δένδρων Σεκόιας έχουν αποκαλυφθεί και διατηρηθεί στην φυσική θέση αναπτυξής τους.

Τα τελευταία τρία χρόνια στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Β. Αιγαίου το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου υλοποιεί το έργο: Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου – Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη και πραγματοποιεί σειρά επεμβάσεων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των απολιθωματοφόρων θέσεων.

Το έργο περιλαμβάνει:

 1.  Συντήρηση απολιθωμάτων. Εργασίες συντήρησης των αποκαλυμμένων απολιθωμένων κορμών από την αποσάθρωση με τη χρήση αναστρέψιμων υλικών, στερεωτικών πέτρας, υλικών υδροφοβίωσης και άλλων υλικών.
 2. Εργασίες ανάδειξης απολιθωμάτων. Εργασίες βελτίωσης της θέσης θέασης
 3. Εργασίες τεκμηρίωσης απολιθωμάτων. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις :
  • Καταγραφή, φωτογράφηση και επιστημονική τεκμηρίωση των απολιθωμάτων στη θέση Κύρια Απολιθωμένη (Μπαλή Αλώνια).
  • Χαρτογραφική αποτύπωση απολιθωματοφόρων θέσεων.
  • Ραδιοχρονολογήσεις απολιθωματοφόρων στρωμάτων
 4. Προμήθεια υλικών συντήρησης

Πρόκειται για υποέργο το οποίο θα εκτελεστεί με ίδια μέσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο.

Επίσης θα δημιουργηθεί εκθεσιακή ενότητα Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους στην Αίθουσα Απολιθωμένου Δάσους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι της Λέσβου. Η ενότητα θα περιλαμβάνει:

 1. Εκθεσιακές Κατασκευές αναβάθμισης εκθεσιακής ενότητας “Δάσος Σεκόιας και οπτικοακουστικές εφαρμογές Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους” (κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση)
 2. Προθήκες (κατασκευή, τοποθέτηση)
 3. Ανοικτές βάσεις – Θύλακες (κατασκευή, τοποθέτηση)
 4. Στηρίγματα εκθεμάτων (κατασκευή, τοποθέτηση)
 5. Φωτισμός (προμήθεια, εγκατάσταση)
 6. Εκθεματικές επιφάνειες (Γραφιστική επεξεργασία-εκτυπώσεις)

Τέλος θα γίνει προβολή των αποτελεσμάτων του έργου Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου – Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Οδηγός Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους της θέσης Κύρια Απολιθωμένη
 • Δημοσιότητα εκτέλεσης υποέργων
 • Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων για το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους της θέσης Κύρια Απολιθωμένη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Εκτύπωση αφισών με θέμα το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους της θέσης Κύρια Απολιθωμένη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Φωτογράφηση του Πάρκου της θέσης Κύρια Απολιθωμένη και των αποτελεσμάτων του έργου
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού για το Απολιθωμένο Δάσος της θέσης Κύρια Απολιθωμένη
 • Πρόσκληση εξειδικευμένων δημοσιογράφων για την παρουσίαση του Πάρκου σε εξειδικευμένα έντυπα εναλλακτικού τουρισμού
 • Διεξαγωγή ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου
 • Συμμετοχή και παρουσίαση σε τρία διεθνή συνέδρια του εξωτερικού

Πρόκειται γα το σημαντικότερο έργο προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του Πάρκου του Απολιθωμένου Δάσους το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1995 και έχει δεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες μέχρι σήμερα.

Με την εφαρμογή πρωτότυπης μεθοδολογίας και αυστηρών κανόνων συντήρησης οι μοναδικές απολιθωματοφόρες θέσεις συντηρήθηκαν και ανεδείχθησαν ενώ νέες απολιθωματοφόρες θέσεις έγιναν προσιτές και επισκέψιμες για πρώτη φορά.

Ειδικότερα…

Με την πάροδο του χρόνου, και με την επίδραση διάφορων διαβρωτικών παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους είναι το νερό και ο αέρας, προκαλείται διάβρωση των απολιθωμάτων, που οδηγεί στη σταδιακή αποσάθρωση και την απώλεια απολιθωμένου υλικού. Τα απολιθώματα που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους, έρχονται – επιπροσθέτως – αντιμέτωπα με ένα πλήθος βιολογικών παραγόντων. Τα φυτά πολλές φορές φύονται και επάνω στα ίδια τα απολιθώματα, προκαλώντας μηχανικές βλάβες όπως ρωγμές και σπασίματα με τις ρίζες τους.

Η συντήρηση και τεκμηρίωση των απολιθωμένων κορμών στη θέση Κύρια Απολιθωμένη (Μπαλή Αλώνια), απαιτεί συνδυασμένες και συγχρόνως στοχευμένες δράσεις τόσο για τα κινητά και ευάλωτα σπαράγματα των απολιθωμένων δέντρων ή φυτικών οργάνων όσο και για τα απολιθωμένα δέντρα που παραμένουν στη φυσική τους θέση.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες συντήρησης αφορούν σε πενήντα (50) απολιθωμένους κορμούς, ενώ οι εργασίες προσδιορισμού και τεκμηρίωσης αφορούν σε σύνολο εκατόν είκοσι (120) απολιθωμένων κορμών. Όλα τα απολιθώματα στα οποία θα εφαρμοστούν οι εργασίες συντήρησης χρήζουν άμεσης προστασίας, καθώς δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ στο παρελθόν. Επιπλέον, οι εργασίες αφορούν και στην εύρεση των απολιθωματοφόρων στρωμάτων μέσω γεωχημικών εργασιών και ραδιοχρονολογήσεων, καθώς επίσης και στη χαρτογραφική αποτύπωση των απολιθωματοφόρων θέσεων, ώστε μελλοντικά να έρθουν στο φως ακόμη περισσότερα απολιθώματα.

Είναι βέβαιο ότι με συστηματική εργασία, καθώς και με την εκτέλεση των εργασιών της λεπτομερούς χαρτογραφικής καταγραφής και αποτύπωσης των απολιθωματοφόρων θέσεων (δράσης που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου) και των γεωχημικών εργασιών και ραδιοχρονολογήσεων για τον προσδιορισμό των απολιθωματοφόρων στρωμάτων, μπορεί να αποκαλυφτεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός απολιθωμάτων. Επιπλέον, ο αριθμός των απολιθωμάτων αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις ανωτέρω καταγραφές, καθώς, δεν έχει γίνει καταγραφή του αριθμού των απολιθωμάτων σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, παρά μόνο διαπίστωση της ύπαρξης πληθώρας απολιθωμένων φυτικών τμημάτων γεγονός που καταδεικνύει τις περιοχές αυτές ως δείκτες ύπαρξης απολιθωματοφόρων θέσεων.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη εκθεσιακή παρουσίαση των ευρημάτων του Απολιθωμένου Δάσους που αποτελεί βασικό σκοπό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Άλλωστε, η υλοποίηση του παρόντος προγράμματος θα συμβάλλει τα μέγιστα στη διαφύλαξη των φυτικών απολιθωμάτων που μέχρι στιγμής είναι εκτεθειμένα και δέχονται ιδιαιτέρως έντονες πιέσεις, τόσο από φυσικές διεργασίες (βροχή, αιολική διάβρωση, ηλιακή ακτινοβολία κ.α.), όσο και από τον άνθρωπο.

#petrifiedforestlesvos #geoconservation #geoheritage #25years


Έργο: Δημιουργία – λειτουργία Ψηφιακών εφαρμογών προβολής των γεω-μνημείων της Λήμνου

Η Λήμνος διαθέτει μια σειρά γεωτόπων που αντανακλούν την πολύπλοκη γεωιστορική εξέλιξη του νησιού και γενικότερα της περιοχής του ΒΑ Αιγαίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Απολιθωμένο Δάσος της Λήμνου που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο καθώς και οι ηφαιστειακοί γεώτοποι του νησιού.

Η ψηφιακή ανάδειξη και σήμανση των γεωτόπων της Λήμνου θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο εξειδικευμένης προώθησης/προβολής ποιοτικού τουρισμού αλλά και ως «αναπτυξιακού επιταχυντή» του Τουρισμού και του Πολιτισμού της Λήμνου και του Βορείου Αιγαίου.

Η προτεινόμενη δράση αποτελεί έργο που αναπτύσσει μία σειρά από εφαρμογές, οι οποίες πέρα από τον κύριο χαρακτήρα τους που είναι η διάσωση, η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού αναφορικά με τα γεωλογικά μνημεία της Λήμνου, δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να ανακαλύψει γεωλογικά τεκμήρια, να συνεισφέρει με τις δικές του εμπειρίες και γνώσεις και γενικά να διαδράσει με τις εφαρμογές και με τους χρήστες.

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη Λήμνο που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Οι εφαρμογές (mobile application) που θα αναπτυχθούν θα είναι εξαιρετικά απλές στη χρήση και κατάλληλες για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές: έξυπνα τηλέφωνα, tablets κλπ.


Έργο: Δημιουργία-λειτουργία Ψηφιακών εφαρμογών προβολής των γεω-μνημείων του Γεωπάρκου Λέσβου – Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO

Η δράση αποτελεί έργο που αναπτύσσει μία σειρά από εφαρμογές, οι οποίες πέρα από τον κύριο χαρακτήρα τους που είναι η διάσωση, η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού αναφορικά με τα γεωλογικά μνημεία της Λέσβου, δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να ανακαλύψει γεωλογικά τεκμήρια, να συνεισφέρει με τις δικές του εμπειρίες και γνώσεις και γενικά να διαδράσει με τις εφαρμογές και με τους χρήστες.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Tην προβολή, παρουσίαση και παραγωγή πληροφοριακού, εκπαιδευτικού και διαδραστικού υλικού.
 • Tην ανάπτυξη μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές (Android, iOS) ψηφιακής περιήγησης στις περιοχές UNESCO η οποία θα χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής (AR – Επαυξημένη πραγματικότητα) για να παρέχει ψηφιακό περιεχόμενο στους χρήστες – τουρίστες.
 • Την ψηφιακή σήμανση με beacons και Qr codes.
 • Την τρισδιάστατη εφαρμογή παρουσίασης της γεωλογικής ιστορίας του νησιού.
 • Την δημιουργία βίντεο.
 • Την δημιουργία εφαρμογής E-book.
 • Την δημιουργία εφαρμογής επαυξημένου χάρτη.


Έργο: Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι υπηρεσίες προβολής της αρχαιολογικής συλλογής του Μουσείου. Θα υλοποιηθούν εργασίες επιλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και δημιουργίας μίας σειράς ψηφιακών εφαρμογών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής που θα αναδείξουν και θα προβάλλουν τη συλλογή του Μουσείου στον παγκόσμιο ιστό. Ταυτόχρονα, το έργο θα αποτελέσει ένα διακριτό τουριστικό πολιτιστικό προϊόν για την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ποιοτική αναβάθμιση του Τουριστικού προϊόντος της Λέσβου.

Η προτεινόμενη δράση αποτελεί έργο που αναπτύσσει μία σειρά από εφαρμογές, οι οποίες πέρα από τον κύριο χαρακτήρα τους που είναι η διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εκθεμάτων του Μουσείου, καθώς και η βιωματική μάθηση των επισκεπτών (ενηλίκων και παιδιών), δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να ανακαλύψει τον εκθεσιακό πλούτο και τις συλλογές του Μουσείου.


Έργο: Οδικός Άξονας Καλλονής – Σιγρίου» ΕΣΠΑ/Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020»
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Προϋπολογισμός Υποέργου 6: 3.200.975,00.€

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου Λέσβου μήκους 46,7 km και περιλαμβάνει:
α)Την βελτίωση κατά τμήματα επί συνολικού μήκους 21 km περίπου της υφιστάμενης οδού με αναβάθμιση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών της, τα τμήματα αυτά είναι:
•έξοδος Δαφίων μέχρι το ύψος της Μονής Λειμώνος,
•έξοδος Φίλιας μέχρι την είσοδο του Σκαλοχωρίου
•έξοδος Βατούσσας μέχρι την είσοδο της Άντισσας
•έξοδος Άντισσας (στον κόμβο της Ερεσού) μέχρι την αρχή των ελιγμών πάνω από το Σίγρι.
β)Την κατασκευή νέων τμημάτων επί μήκους 25,7 km περίπου, τα τμήματα αυτά είναι:
•η παράκαμψη της Καλλονής και των Δαφίων,
•η παραλλαγή της Φίλιας,
•η παραλλαγή του τμήματος Σκαλοχωρίου – Βατούσσας,
•η παράκαμψη της Άντισσας
•η παραλλαγή του Σιγρίου (κατάργηση των ελιγμών).
Η διατομή της οδού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα είναι συνολικού πλάτους 12,00 m με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.
Επίσης σε δυσχερή τμήματα όπου η κλίση της οδού είναι μεγάλη προβλέπεται πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας (ΠΛΚ) πλάτους
3,5 m, (σε συνολικό μήκος 10,4 km).
Προβλέπεται η διαμόρφωση οκτώ (8) ισόπεδων κόμβων κατά μήκος της χάραξης, καθώς και η κατασκευή μίας γέφυρας (γέφυρα Άντισσας).
Επιπλέον, προβλέπονται έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης της οδού, σήμανσης – ασφάλισης, οδοφωτισμού, πρασίνου κλπ.
Επίσης, προβλέπονται οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, εργασίες μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω., αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες καθώς και έρευνες και εργασίες στις περιοχές του Απολιθωμένου Δάσους της Ν. Λέσβου

Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο «Κατασκευή – Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», με φορέα υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ.), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου θα διενεργήσει στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6, έρευνες απολιθωμάτων και εργασίες προστασίας και μεταφοράς των απολιθωμένων κορμών του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Οι έρευνες απολιθωμάτων και οι εργασίες που θα διενεργηθούν περιλαμβάνουν:

I.             ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Η συνεχής παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα μέτωπα εκσκαφών από έμπειρο προσωπικό που διαθέτει την εμπειρία στα απολιθώματα και τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς (κυρίως ορίζοντες πυροκλαστικών υλικών και ηφαιστειακής τέφρας) που ενδέχεται να φιλοξενούν απολιθώματα ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και αποτροπής της καταστροφής μοναδικών τεκμηρίων της φυσικής κληρονομιάς της χώρας και της ανθρωπότητας.

II.           ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σε περίπτωση εντοπισμού απολιθωμάτων θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ανασκαφή και αποκάλυψη των απολιθωμάτων και την εκτίμηση του βέλτιστου τρόπου προστασίας τους.

III.          ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΝ SITU MH ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ: Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί απολίθωμα, το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη θέση, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του στην θέση εύρεσής του.

IV.         ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΧΩΡΟ: Εφόσον τα απολιθώματα κρίνεται ότι μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο χώρο, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλούς μεταφοράς και εναπόθεσης σε ειδικούς χώρους που θα υποδειχθούν από το Μουσείο.