Επιτυχημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων UNESCO</br>«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO»

Με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία και με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου ήταν η σύνδεση των Ελληνικών Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO με το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO που περιλαμβάνει περισσότερα από 250 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Λέσβου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστήμιου Κρήτης, Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη και την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα Γεωπάρκα και την βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.

Στην έναρξη του σεμιναρίου χαιρετισμό απηύθυναν η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Σοφία Ζαχαράκη και η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα. Αικατερίνη Τζιτζικώστα.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων.

Ακολούθησε ομιλία του κ. Παναγιώτη Πασσά, Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά της οποίας αναφέρθηκε στα Συνδεδεμένα Σχολεία της UNESCO, ένα παγκόσμιο Δίκτυο για την προώθηση της ειρήνης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου πραγματοποίησε στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Το νέο πρόγραμμα της UNESCO «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO»: Εκπαιδευτικοί προορισμοί για την αειφορία», ο οποίος παρουσίασε τους λόγους που υπηρετεί η δημιουργία των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO, το Νέο Διεθνές Πρόγραμμα της UNESCO και το ρόλο των Γεωπάρκων ως εργαλείο εκπαίδευσης για την αειφορία.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς,  Υπεύθυνος Τμήματος Γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO στην Ελλάδα, τους φορείς που υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις καθώς τα δύο Θεματικά Εκπαιδευτικά Δίκτυα που τα διαχειρίζονται το ΚΠΕ των Ανωγείων στην Κρήτη και το ΚΠΕ Ευεργέτουλα στη Λέσβο.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Αναπλ. Καθ. του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεώργιου Ηλιόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε πώς μπορούν να γνωρίσουν στους μαθητές τους την εξέλιξη της ζωής μέσα από τα απολιθώματα στα Ελληνικά Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO.

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ξεκίνησε με την ομιλία της κα. Βασιλικής Μακρή, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο της εκπαίδευσης ως  παράγοντας υλοποίησης των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης.

Ακολούθως, η κα. Βέρα Δηλάρη, Εθνική Συντονίστρια Δικτύου Σχολείων ASPnet-UNESCO αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο δικτύων της UNESCO στο πλαίσιο υλοποίησης της Εκπαίδευσης 2030 καθώς και παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολείων.

με την παρουσίαση της κα. Κωνσταντίνας Μπεντάνα, Υπεύθυνης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, η οποία αναφέρθηκε στις δυνατότητες των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και τις εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης.

Οι εργασίες του σεμιναρίου ολοκληρώθηκαν συζήτηση και πολλές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.