ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» ΣΤΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ, ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΟΝΗΣ

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου υποδέχτηκε την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), εκπροσώπους υπουργείων και εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το προσωπικό του Μουσείου ξενάγησε τα μέλη της Επιτροπής στις απολιθωματοφόρες θέσεις του νέου οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου των οποίων ολοκληρώνεται η ανάδειξη προκειμένου να είναι επισκέψιμες το φετινό καλοκαίρι.

Τα μέλη της Επιτροπής επισκέφθηκαν το Πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των απολιθωμάτων και αναβάθμισης όλων των υποδομών του Πάρκου που επιτρέπουν πλέον την πρόσβαση σε όλους και ειδικά στα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ενημερώθηκαν για την επανέκθεση των εκθεσιακών χώρων με την παρουσίαση νέων εκθεμάτων και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων, που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Απολιθωμένου Δάσους, των προστατευόμενων περιοχών και των υγροτόπων της Λέσβου και τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους που φιλοξενούν.

Γνώρισαν επίσης την γαστρονομία της Λέσβου με εδέσματα που ετοίμασε ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Μεσοτόπου, στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας του Μουσείου Lesvos Geopark Gastronomy που προβάλει τα προϊόντα και την γαστρονομία της Λέσβου!

Επισκέφτηκαν, τους υγροτόπους του Κόλπου Καλλονής και ενημερωθήκαν για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις περιοχές του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 στη Λέσβο με ιδιαίτερη έμφαση στους υγροτόπους και στην ορνιθοπανίδα που υλοποιεί το Μουσείο,  καθώς και για τη συμμετοχή του Μουσείου στην Παγκόσμια Έκθεση Ορνιθοπαρατήρησης GLOBAL BIRDFAIR 2023 στην Αγγλία με στόχο την προβολή της Λέσβου και την προσέλκυση ορνιθοπαρατηρητών από όλο τον κόσμο.

Το Μουσείο αξιοποιεί στα πλαίσια δράσεων ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και του Γεωπάρκου Λέσβου, σύγχρονες μεθόδους παρουσίασης των εκθεμάτων χρησιμοποιώντας πολυμεσικές εφαρμογές και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.