Κατερίνα 8 Ετών | Εκπαιδευτικό: Οι μικροί παλαιοντολόγοι ερευνούν το δεινοθήριο της Λέσβου

Δημήτρης 10 Ετών | Εκπαιδευτικό: Οι μικροί παλαιοντολόγοι ερευνούν το δεινοθήριο της Λέσβου

Ελπίδα, 10 Ετών | Εκπαιδευτικό: Οι μικροί παλαιοντολόγοι ερευνούν το δεινοθήριο της Λέσβου

Μάνος, 5 ετών | Εκπαιδευτικό: Οι μικροί παλαιοντολόγοι ερευνούν το δεινοθήριο της Λέσβου

Μάνος, 5 ετών | Εκπαιδευτικό: Οι μικροί ηφαιστειολόγοι μελετούν τα ηφαίστεια της Λέσβου