ΔΙ-ΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»</br>Με επιτυχία η ορκωμοσία των πρώτων αποφοίτων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, η διαδικτυακή τελετή ορκωμοσία των πρώτων αποφοίτων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών».

Στην ορκωμοσία παρευρέθησαν Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δ. Παπαγεωργίου, ο Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κ. Ν. Ναγόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Θ. Κίζος, ο Διευθυντής του Διι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητής Ν. Ζούρος.

Προσφωνώντας τους αποφοίτους ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Σπουδών Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος αναφέρθηκε στην φιλοσοφία και στους στόχους του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών» το οποίο λειτούργησε για πρώτη χρονιά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Μυτιλήνη, και είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων  Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δι-ιδρυματικού ΠΜΣ συνεργάζονται επίσης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ.), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μ.Φ.Ι.-Π.Κ.) και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.)

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση και η έρευνα για την κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν φυσικούς κινδύνους και καταστροφές και την αντιμετώπισή τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Αναλυτικά οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

  • μελέτη του κοινού επιστημονικού πεδίου της επικινδυνότητας και του κίνδυνου των φυσικών καταστροφών με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
  • θεωρητική και πρακτική εμπέδωση των απαραίτητων εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων που συνδέονται άρρηκτα με την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
  • ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων στον σχεδιασμό, στην πρόληψη και στη σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
  • μελέτη, σχεδιασμός και οργάνωση των κοινωνιών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας τους στις καταστροφές
  • εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσα από διδασκαλία, υπαίθριες και εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
  • διάχυση του πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και μάθησης ανάμεσα σε ομάδες επιστημόνων και στην κοινωνία.

Το Δι-ιδρυματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην παροχή μίας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαρμοσμένου στις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου. Η πολυετής διδακτική εμπειρία όλων των διδασκόντων και η υψηλή ερευνητική και επιστημονική τους επάρκεια στα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ., όπως αυτή υποδεικνύεται και από το πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο, αποτελούν εχέγγυα του προσδοκώμενου υψηλού επιπέδου κατάρτισης νέων επιστημόνων.