ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ

«Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO

Ένα διεθνές πρόγραμμα για τη γεωδιατήρηση,

τη γεωεκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη»  

Λέσβος, 20 – 30 Ιουνίου 2016

 

Intensive Course 2016 LesvosΔιεθνές Θερινό Σχολείο Γεωπάρκων με αντικείμενο «Παγκόσμια Γεωπάρκα  UNESCO – Ένα διεθνές πρόγραμμα για τη γεωδιατήρηση, τη γεωεκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη» οργανώνουν από 20 έως 30 Ιουνίου 2016 στη Λέσβο το Γεωπάρκο Λέσβου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Γεωγραφίας και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων.

Το Θερινό Σχολείο Γεωπάρκων συγκεντρώνει έντονο διεθνές ενδιαφέρον και προβάλλει τη Λέσβο ως κέντρο εκπαίδευσης και πρότυπο για τη δημιουργία και τη λειτουργία των Γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές με αντικείμενο των σπουδών τους τη διαχείριση γεωπάρκων, τους γεωτόπους, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, το γεωτουρισμό καθώς και σε στελέχη δραστηριοποιούνται στον τομέα των γεωπάρκων.

Στο Θερινό Σχολείο θα παρουσιάσουν εισηγήσεις καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και καθηγητές από το εξωτερικό, διακεκριμένοι επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα και ειδικοί επιστήμονες από την UNESCO.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του Θερινού Σχολείου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO– ένα νέο σήμα ποιότητας της UNESCO
 • Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του προγράμματος Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO
 • Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων – Η δομή, η λειτουργία και οι δραστηριότητες
 • Περιφερειακά δίκτυα Γεωπάρκων και Εθνικά Φόρουμ Γεωπάρκων – Δομή και δραστηριότητες των Επιτροπών
 • Παγκόσμια Γεωπάρκα – Διαδικασίες αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση της διεθνούς αξίας των περιοχών φυσικής κληρονομιάς
 • Προστασία, συντήρηση και διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς στα Παγκόσμια Γεωπάρκα
 • Γεωπάρκα και αειφόρος κοινωνικο-οικονομική τοπική ανάπτυξη
 • Παγκόσμια Γεωπάρκα και Γεω-δραστηριότητες και εργαλεία
 • Πολιτιστική κληρονομικά και άυλη κληρονομιά στα Παγκόσμια Γεωπάρκα
 • Παγκόσμια Γεωπάρκα: προβολή, εργαλεία επικοινωνίας και ερμηνεία της φυσικής κληρονομιάς
 • Θεματικά Δίκτυα Γεωπάρκων και ομάδες εργασίας
 • Οδηγίες για την ανάπτυξη Παγκόσμιων Γεωπάρκων και των διαδικασιών για την ένωση του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων.

Παράλληλα με τις διαλέξεις, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Λέσβο με στόχο τη γνωριμία των συμμετασχόντων με το φυσικό περιβάλλον, τα γεωλογικά μνημεία, τους οικοτόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα Μουσεία, τα μοναστήρια, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τους γυναικείους αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς και τα τοπικά προϊόντα του νησιού.

Η διοργάνωση του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Γεωπάρκων στη Λέσβο θα συμβάλλει στην προβολή της Λέσβου στο εξωτερικό ενώ παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα ώστε τα θέματα αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο επιστημονικής δραστηριότητας στο χώρο του Αιγαίου, με σημαντική αναπτυξιακή διάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου http://www.petrifiedforest.gr/geoparks2016, Ε-mail: lesvospf@otenet.gr,  Tηλέφωνο: 2251047033.