ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ<br>«Η Γεωγραφία σε έναν κόσμο που Αλλάζει»<br>Παρουσίαση των δράσεων για την ανάδειξη και διαχείριση του Απολιθωμένου Δάσους και του φυσικού πλούτου της Λέσβου<br>2 – 4 Ιουνίου 2021

Στο Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας με αντικείμενο «Η Γεωγραφία σε έναν κόσμο που Αλλάζει», το οποίο οργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πραγματοποιείται διαδικτυακά από 2 έως 6 Ιουνίου 2021 παρουσιάζονται σημαντικές δράσεις για την ανάδειξη και διαχείριση του Απολιθωμένου Δάσους και του φυσικού πλούτου της Λέσβου.

Το Συνέδριο έχει επετειακό χαρακτήρα και διενεργείται στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 ετών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, του πρώτου ακαδημαϊκού τμήματος Γεωγραφίας στην Ελλάδα. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει τις θεματικές περιοχές της Ανθρωπογεωγραφίας, της Φυσικής Γεωγραφίας, της Ανάπτυξης και Σχεδιασμού του Χώρου, της Γεωπληροφορικής και της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Θεματικές Συνεδρίες, Στρογγυλά Τραπέζια, Εργαστήρια καθώς και ειδική συνεδρία αφιερωμένη στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου δάσους Λέσβου θα παρουσιάσουν επιστημονικές ανακοινώσεις που αναφέρονται στα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτέλεση μεγάλων έργων που υλοποιούνται στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, τις δράσεις ανασκαφής και συντήρησης των απολιθωμάτων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το πρόγραμμα ανάδειξης και συντήρησης των απολιθωμάτων στο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους «Κύρια Απολιθωμένη», τις ψηφιακές δράσεις ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου, τις δράσεις που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού στα Νησιωτικά Γεωπάρκα, τις εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου για σχολεία, πανεπιστήμια και ειδικές ομάδες επισκεπτών καθώς και την δράσεις ανάδειξης και αξιοποίησης των γεωλογικών μνημείων στο Γεωπάρκο Λέσβου.

Παράλληλα θα παρουσιαστούν εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Γεωγραφίας που εκπονήθηκαν στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους γεγονός που αντανακλά τη στενή συνεργασία του Μουσείου με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο Συνέδριο έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.geography.aegean/conference.gr.