ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ<br>ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ<br>Τα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO<br>εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την ανάδειξη της γεωλογικής και φυσικής μας κληρονομιάς<br>Παρουσίαση των νέων ελληνικών υποψηφιοτήτων Γεωπάρκων

Με μεγάλη επιτυχία και περισσότερες από 120 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή συνάντηση “Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας και Κύπρου: Αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις” που οργάνωσαν τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας και Κύπρου την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.

Στην έναρξη της συνάντησης απέστειλε χαιρετισμό η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα. Αικατερίνη Τζιτζικώστα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης παρουσιάστηκαν οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας και Κύπρου τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις νέα υπο-ένταξη και υποψήφιες περιοχές της Ελλάδας στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO.

Στην έναρξη της συνάντησης ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων Καθ. Ν. Ζούρος κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής ομιλίας του αναφέρθηκε στο ρόλο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO για την προστασία και ανάδειξης της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς μας και τη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Παράλληλα αναφέρθηκε στις δράσεις συνεργασίας και υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών που υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO σε όλο τον κόσμο. Μέσα από παραδείγματα από όλο τον κόσμο τόνισε ότι το Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO ήταν το πιο ενεργό δίκτυο καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας υλοποιώντας ποικίλες δράσεις για την τόνωση και υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού.

Στο δεύτερο μέρος της διαδικτυακής συνάντησης παρουσιάστηκαν από τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας και Κύπρου οι δράσεις που υλοποιήθηκαν τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και ιδιαίτερα οι ψηφιακές δράσεις με στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικότητας αλλά και την προετοιμασία των Γεωπάρκων για την περίοδο μετά το τέλος της πανδημίας. Η Ελλάδα φιλοξενεί σήμερα πέντε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO,  στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος αναγνώρισης περιοχών του Οργανισμού, το Διεθνές Πρόγραμμα Γεωεπιστημών και Γεωπάρκων (IGGP). Αυτές οι περιοχές είναι το Γεωπάρκο της Λέσβου, τα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας στην Κρήτη, το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού στην Πελοπόννησο και το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου στην Ήπειρο. Αντίστοιχα, η Κύπρος φιλοξενεί το Γεωπάρκο του Τροόδους.

Ειδικότερα το εξαιρετικό πλούσιο πρόγραμμα δράσεων του Γεωπάρκου του Τροόδους στην Κύπρο παρουσιάστηκε από τους κ. Ε. Τσιολάκη και Π. Χατζηκώστας, της Σητείας από τον κ. Β. Περάκη, του Ψηλορείτη από τον κ. Χαρ. Φασουλά, του Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού από τον κ. Γ. Ηλιόπουλο, του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου από τον κ. Χ. Παπαϊωάννου και της Λέσβου από τον κ. Η. Βαλιάκο.

Στο τρίτο μέρος της διαδικτυακής συνάντησης παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα υποψήφια Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO της Ελλάδας. Πρόκειται για το Γεωπάρκο Γρεβενών-Κοζάνης, το οποίο έχει ήδη καταθέσει αίτηση και αναμένεται η αξιολόγησή του καθώς και τα υποψήφια Γεωπάρκα Κεφαλονιάς-Ιθάκης και Λαυρεωτικής τα οποία προετοιμάζονται για την κατάθεση των αιτήσεών τους στην UNESCO. Τα νέα Γεωπάρκα και τις δράσεις που υλοποιούν παρουσίασαν για το υποψήφιο Γεωπάρκο Γρεβενών-Κοζάνης η κα. Ν. Γκίκα, για την περιοχή της Κεφαλονιάς-Ιθάκης ο κ. Γ. Δρακάτος και για την περιοχή της Λαυρεωτικής η κα. Ε. Μωραϊτη.

Ακολούθησε συζήτηση και παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες όπου παρουσιάστηκαν νέες περιοχές από τον ελληνικό χώρο που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO αλλά και συζητήθηκε η συμβολή των Γεωπάρκων στην τοπική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της απασχόλησης, της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς και της εκπαίδευσης. Το σύνολο των εισηγητών και συμμετεχόντων που παρακολούθησαν τις εργασίες της διαδικτυακής συνάντησης αναγνώρισαν την τεράστια προσπάθεια και τη σημαντική επιτυχία των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO, τις δυνατότητες που προσφέρουν για τη γεωδιατήρηση, εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη και την επιθυμία για την ανάπτυξη ακόμα περισσότερων συνεργειών και δράσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπηρεσίες και βέβαια τι τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα τονίστηκε ο ρόλος των Γεωπάρκων μέσω των δράσεων που υλοποιούν για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας του κορονοιού.