ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ – Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Παρουσίαση των γεωλογικών μνημείων
της Λέσβου και του νέου Γεωτουριστικού χάρτη
από τον Καθ. Νίκο Ζούρο

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 & ώρα 8.00 μ.μ.
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με θέμα «ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ: Ο πλούτος της γεωλογικής μας κληρονομιάς», με ομιλητή τον Καθ. Νικόλαο Ζούρο, Διευθυντή του Μουσείου, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 και ώρα 8:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Μουσείου στο Σίγρι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα εντυπωσιακά γεωλογικά μνημεία της Λέσβου που συνθέτουν το μεγάλο πλούτο της γεωλογικής μας κληρονομιάς και μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ο ομιλητής θα μεταφέρει νοερά τους συμμετέχοντες σε γεωτόπους γνωστούς και άγνωστους που αποτελούν μάρτυρες της γεωλογικής ιστορίας της Λέσβου τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στους ηφαιστειακούς γεωτόπους της Λέσβου και τα μεγάλα ηφαίστεια του νησιού με τις εντυπωσιακές καλδέρες και τις ηφαιστειακές δομές τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει ειδική παρουσίαση του νέου Γεωτουριστικού χάρτη του Γεωπάρκου Λέσβου στον οποίο περιλαμβάνονται τα γεωλογικά μνημεία του Γεωπάρκου Λέσβου τα οποία έχουν καταγραφεί, περιγραφεί, τεκμηριωθεί και αξιολογηθεί από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και ο οποίος θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο τηλέφωνο 2251054434, e-mail: lesvospf@otenet.gr, www.lesvosmuseum.gr.